a

Winner: David Bobbitt

December 1

Ticket #395

Winner: Mike Tomell

December 2

Ticket # 159

Winner: Jeff Anderson

December 3

Ticket # 1293

Winner: Wade Herbert

December 4

Ticket # 1197

Winner: Mark Kinyon

December 5

Ticket # 375

Winner: Josh Thomas

December 6

Ticket # 1131

Winner: Zane Lower

December 7

Ticket # 43

Winner: Ben Powell

December 8

Ticket #1152

Winner: Javier Rivas

December 9

Ticket # 1687

Winner: Charla Bohlman

December 10

Ticket # 1259

Winner: Bill Hale

December 11

Ticket # 1434

Winner: Logan Fraley

December 12

Ticket # 310

Winner: Laura Hubbard

December 13

Ticket # 1857

Winner: Gary Fallon

December 14

Ticket # 1420

Winner: Melissa Worley

December 15

Ticket # 1748

Winner:

December 16

Winner:

December 17

Winner:

December 18

Winner:

December 19

Winner:

December 20

Winner:

December 21

Winner:

December 22

Winner:

December 23

Winner:

December 24

Winner:

December 25

Winner:

December 26

Winner:

December 27

Winner:

December 28

Winner:

December 29

Winner:

December 30

Winner:

December 31